Nasze Biuro Rachunkowe nie stosuje sztywnego cennika. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w rachunkowości i bieżące rozmowy z klientem, ustalamy optymalną formę współpracy.

 

Znając szczegółowy zakres wspólnych praw i obowiązków ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług.

 

 

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.

 

Potrzebujesz wyceny ? Napisz do nas na: atut@autograf.pl 

 

Dla wyliczenia szacunkowych kosztów obsługi proszę podać:

  • Rodzaj działalności np. usługowo-handlowa
  • Formę działalności np. sp. z o.o. , działalności gospodarcza
  • Orientacyjna liczbę dokumentów w skali miesiąca tj. FVAT
  • Liczbę pracowników na pełnym etacie oraz liczbę pracowników na umowy zlecenia i o dzieło
  •  

(Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego)

 

Nasz Cennik: Wysokość opłaty miesięcznej jest ustalona z Klientem w drodze negocjacji.

Na wysokość opłaty największy wpływ mają poniższe czynniki:

  • kwestia prowadzenia spraw pracowniczych przez Biuro,
  • ilość pracowników i właścicieli,
  • ilość dokumentów księgowych,
  • rodzaj prowadzonej działalności.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szacunkową kalkulacją ceny naszych usług dla Państwa firmy, prosimy wypełnić formularz klienta. Odnosi się on do kilku podstawowych kwestii, które mają zdecydowany wpływ na potencjalny wkład naszej pracy w obsługę Państwa firmy, a tym samym na cenę tej obsługi. Po zapoznaniu się z danymi zamieszczonymi przez Państwa w formularzu podamy proponowaną cenę. Propozycja ta nie będzie wiążąca, ale może stanowić punkt wyjścia do dalszych negocjacji.

 

Promocje:

Dla firm rozpoczynających działalność proponujemy przez okres dwóch miesięcy bonifikaty do 20 % ustalonej ceny za usługę. Każdemu klientowi wprowadzającemu do naszego biura nowego klienta udzielamy jednorazowej bonifikaty wysokości do 30% ustalonej wartości. W trudnych okresach finansowych obniżamy ceny według indywidualnych uzgodnień.